https://www.hazirsiten.com/ – https://id.hazirsiten.com/ adreslerinden ödeme yapmadan önce aşağıdaki sözleşmeyi müşteri temsilcisinden talep ederek size özel bilgilerin girildiği sözleşmenin .pdf formatındaki halini alabilirsiniz.

Bu sözleşmenin 2 kopyasını yazdırın ve iki kopyasına da, “Yetkili Adı – Tarih – Kaşe – İmza” atarak “Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Nextlevel No:3A İç Kapı No:81, Çankaya/Ankara” adresine “ALICI ADI: Ege Beşe” olacak şekilde, gönderici ödemeli olarak gönderin.

HAZIR SİTEN E-TİCARET YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

Bir tarafta Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Nextlevel No:3A İç Kapı No:81, Çankaya/Ankara adresine mukim Başkent Vergi Dairesi, 1660602946 vergi numarasına sahip, CORAZU E-TİCARET ile diğer tarafta https://www.hazirsiten.com/ – https://id.hazirsiten.com/ adreslerinden Hazır Siten (https://www.hazirsiten.com) tarafından oluşturulmuş “Hazır Siten E-Ticaret Yazılımı” (Bundan sonra kısaca e-ticaret yazılımı olarak anılacaktır) e-ticaret yazılımı kiralamış müşteri (Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin internetten ticaret hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu e-ticaret yazılımlarının, CORAZU E-TİCARET’in alt markası olan e-ticaret yazılımının senelik olarak kiralanmasıdır.

MADDE 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 – MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanlar ile ürün tanıtımı yapılan kataloglardaki kategoriler, ürün teknik özellikleri ve gerekli içerikleri kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2 – MÜŞTERİ, Hazır Siten E-Ticaret Yazılımı ‘nda mevcut olan yönetim panelinden site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür. CORAZU E-TİCARET ihtiyaç halinde MÜŞTERİ’ ye ücret karşılığında yönetici paneli ve ürün ekleme konularında teknik destek hizmeti sunabilir.

3.3 – MÜŞTERİ, CORAZU E-TİCARET tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının CORAZU E-TİCARET’ a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 – MÜŞTERİ, Web sitesinde sunulan tüm yazı, resim v.b. içeriğin kullanımının ve dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, CORAZU E-TİCARET’ ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 4 – CORAZU E-TİCARET’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 – CORAZU E-TİCARET, MÜŞTERİ’ nin internetten ticaret yapmasını sağlayan e-ticaret yazılımını MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2 – CORAZU E-TİCARET, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 – CORAZU E-TİCARET, https://www.hazirsiten.com – https://id.hazirsiten.com  adreslerinde yer alan e-ticaret yazılımlarından müşterinin satın almış olduğu paketi, paket içeriğinde yazdığı şekilde kurmakla yükümlüdür.

4.4 – CORAZU E-TİCARET, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ve satın alınan e-ticaret yazılımı paketinde içinde belirtilmemiş ek tasarım ve fonksiyonları gerekli araştırma tamamladıktan sonra mümkün olması halinde belirleyeceği süre içinde ek ücret mukabilinde sisteme entegre edebileceğini beyan eder.

4.5 – CORAZU E-TİCARET, satın alınan e-ticaret yazılımı paketini metini içinde belirlenen teslim süresi içinde bitirmeyi taahhüt eder. Oluşabilecek herhangi bir gecikme durumunda MÜŞTERİ önceden gecikmenin sebep ve süresi hakkında detaylı olarak bilgilendirilecektir.

4.6 – CORAZU E-TİCARET, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dokümanlarını MÜŞTERİ’  ye verme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ hazırlanan tasarım ve yazılım’ ın kaynak kodlarını CORAZU E-TİCARET yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

4.7 – MÜŞTERİ, sitenin en alt kısmında (footer alanında) yer alan “Hazır Siten E-Ticaret Yazılımı” lisans ibaresini kaldıramaz. Sistemi atlatarak (CSS, JS & HTML üzerinden) bu ibarenin kaldırılması durumunda sözleşme, hizmet bedeli geri iade edilmeyecek şekilde fesih edilir ve CORAZU E-TİCARET telif hakkı davası açma hakkına sahip olur.

4.8 – Hazır Siten E-Ticaret Yazılımı, MÜŞTERİ ’nin sipariş sırasında verdiği alan adı (domain) adresine tek seferlik olarak kurulur. Bundan sonraki her ekstra kurulum veya sıfırlama (yeniden kurma) işlemi 500 TL olarak hesaplanır, CORAZU yeniden kurulum işlem ücretini yıllık enflasyon oranları kadar artırma hakkına sahiptir.

4.9 – Hazır Siten E-Ticaret Yazılımı, MÜŞTERİ ’nin sipariş sırasında verdiği alan adı (domain) adresine tek seferlik olarak kurulur. Farklı alan adı (domain) adresine siteyi taşıma işlemi gerçekleştirilemez. Her farklı alan adında, hizmet yeniden satın alınmalıdır.

MADDE 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 – İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen yazılım (e-ticaret yazılımı/kurumsal site yazılımı), barındırma/sunucu (Hosting), alan adı (Domain) ve teknik destek ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 – Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle barındırma hizmetinin sona ermesinden dolayı doğabilecek bilgi, belge, veri, doküman gibi kayıplardan CORAZU E-TİCARET sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin uzatılmamasından kaynaklanan iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden CORAZU E-TİCARET sorumlu tutulamaz. Sözleşme bitiminden sonraki 15 gün içinde sunucu otomasyon tarafından otomatik olarak silinir. Bu durumda veriler geri alınamaz. Müşteri hizmet süresi içinde, istediği tarih aralığındaki müşteri, ürün ve sipariş verilerini excel tablosu olarak çıktı alabilir.

5.3 – CORAZU E-TİCARET, geliştirilen ek yazılım hizmetlerini ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ ye sağlar.

5.4 – Hizmet bedeli CORAZU E-TİCARET tarafından sözleşme süresi için “tercih edilen e-ticaret yazılımı paketi fiyatı” + KDV (%18) olarak belirlenmiştir.

5.5 – Hizmet bedeli’nin tamamı, sipariş sırasında MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı CORAZU E-TİCARET’ e ödenecektir. MÜŞTERİ tarafından ödemede yaşanacak önlenemeyecek bir gecikme halinde MÜŞTERİ sadece CORAZU E-TİCARET ile anlaşma yapmak şartı ile her gecikmeli hafta için (%5) gecikme faizi karşılığında en fazla iki ay olacak şekilde geç ödeme yapabilir.

5.6 – Ödemelerin yapılmaması durumunda, CORAZU E-TİCARET taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

5.7 – Kiralama sözleşmesinin tüm kargo masrafları MÜŞTERİ ‘ye aittir.

MADDE 6 – KULLANIM SÜRESİ

MÜŞTERİ, hizmet sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Hazır Siten E-Ticaret Yazılımı’nı kullanma hakkına sahip olur. Süre sonunda yeniden ödeme yaparak hizmeti kullanma hakkına sahip olur. Hizmeti durdurmayı tercih ederse üye bilgileri, sipariş bilgileri ve ürün bilgilerini EXCEL datası olarak alır.

MADDE 7 – YENİLEME BEDELİ

Hizmet yenileme bedeli, ilk yılın bitiminden itibaren yıllık olarak ödenir. Yazılım yenileme bedeli, ilk yıl ödenen yazılım bedelinin %60’ı + KDV olarak hesaplanır. CORAZU E-TİCARET yenileme bedelini hizmet başlama tarihini müteakiben yıllık enflasyon oranları kadar artırma hakkına sahiptir.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10 (on) madde den oluşan işbu sözleşme e-ticaret yazılımının satın alındığı sistemsel tarihte 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

MADDE 9 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Hizmet kullanım süresinin sona ermesiyle birlikte, MÜŞTERİ yeni dönem ödemesini 7 gün içinde gerçekleştirmelidir, ödeme yapmaması durumunda sözleşme feshedilir. Hizmet dönemi içinde sözleşme CORAZU E-TİCARET tarafından tek taraflı olarak fesih edilemez. MÜŞTERİ sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir, fakat bu fesih ile birlikte ödediği hizmet bedelinden feragat eder.

MADDE 10 – HİZMET DETAYLARI

Ürün AdıSatın Alınan E-Ticaret Yazılımı Paketi
Alan AdıSipariş sırasında verilmiş alan adı
Ürün BedeliSatın Alınan E-Ticaret Yazılımı Paketi Ücreti
Ek Hizmetler
CORAZU E-TİCARET
(Tarih, Kaşe, İmza)


  ………..……………(MÜŞTERİ)
(Tarih, Kaşe, İmza)