Kurumsal Kimlik

Belki de son 10 yılda hayatımızda en sık duyduğumuz terim haline geldi Kurumsal Firma büyük hacimli sektörlerde önde gelen tüm şirketler kullanır oldu Kurumsal Firma ve Kimliği adı altındaki faaliyetler sözcüklerini. İşte bu yüzden bir Kurumsallaşma süreci başladı birçok işletme için.

Kurumsal Firma Nedir?

İşleyiş süreçleri profesyonel iş dağılımları ile yapılan işletmeler için kullanılan bir terimdir Kurumsal firma. Kurumsal firmalar açısından yapılacak işler önceden belirli kural, ilke ve planlara göre hazırlanıp, kurum prensibiyle yapılır. Yani her departman için ayrı bir çalışma ekibi ve yöneticisi bulunur. Elbette bu tanıma göre bu işleyişe sahip olan her firmanın kurumsal olduğunu söylemek doğru olmaz. Kurumsallaşmak için bir takım kriterler yerine getirilmeli.

Kurumsallaşma

Kurumsallaşma yoluna giden bir şirkette yapılan işlemler bazı kontrol süreçlerinden geçer. Yapılan işin kimin tarafından yapılacağı, teslim süresi, ödemenin ne zaman alınacağı, ne zaman verileceği, belgeler kim tarafından nerede nasıl ve ne zaman hazırlandığı vb. gibi kontrol süreçleri bulunur. Bu işler daha önce planlanmış bir süreç ile ilerler.

Bunun yanı sıra gerçekleştirilen iş gücü, mal, ürün kontrol gibi ölçülebilir nitelikler taşımalıdır. Kurumsal firmalarda, çalışan kişi sayısının, üretilen ürünün, kesilen faturaların, girdi çıktı işlemlerinin, ölçülmesi ve yönetilmesi söz konusudur. Bu çalışma şekli çalışanların, hisse ortaklarının hatta müşterilerin haklarını korur ve bu kontrol mekanizması ile maliyet minimuma indirgenir. Bu tür işletmeler ile çalışan diğer şirketler de bu sebeplerden ötürü kurumsallaşmış şirketler ile anlaşmaya çalışırlar.

Özetleyecek olursak her türlü sürecin kontrol edilip yönetildiği bu dinamik yapının üstlendiği sorumluluk sahibi şirketlerdir kurumsallaşmış firmalar. Her kurumsal firmanın kendisini temsil edecek kurumsal bir Logosu bulunması gerekir.

Kurumsal Logo

En az kurumsal firma kadar kurumsal logonun da adını duyar olduk son gelişmelerle birlikte. Kurumsal logo mecaz anlamda kullanılan bir terimdir aslında. Logo kurumsal kimlik ve kurumsal çalışmaları simgeler.

Kurumsal Kimlik

Tüm bu temel unsurlar gerçekleştirilmesinin ardından kurumsal kimlik adı altında özel kartvizitler, isimlikler, kağıt, sunum dosyası, broşür gibi tüm öğelerin oluşturmuş olduğu hizmetin tamamı kurumsal kimliğin bir parçasıdır.